درمانگاه تخصصی طب فیزیکی و نوار عصب

حضور متخصصین طب فیزیکی در کلینیک درد از زنجیره های اصلی تشخیص و درمان می باشد که راه را برای تشخیص مناسب و درمان توسط پزشکان فوق تخصص درد هموار می سازد . انجام نوار عصب و عضله سبب بالا رفتن دقت تشخیص و انجام درمان مناسب تری برای بیماران می گردد . انجام درمان های دستی یا مانیوپلیشن و طب سوزنی و تزریق های مفصلی می تواند به عنوان بخش موثری از درمان در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درد باشد .

حضور متخصص طب فیزیکی مجرب و جدیدترین نوار عصب و عضله در این کلینیک، نوار عصب را به ابزار بسیار دقیق و بدون تحریک و درد در تشخیص بیماری تبدیل کرده است.