درمانگاه تخصصی روانپزشکی

درد مزمن می تواند با درجاتی از اضطراب، گرفتگی و گاها افسردگی همراه باشد و از طرفی وجود اضطراب، استرس و درگیری های روحی سبب تشدید درد تا 10  برابر در بیماران مبتلا به درد می شود پس استفاده از مشاوره با متخصص روانپزشکی در کلینیک درد می تواند درمان مناسبتر را برای بیمان داشته باشد.

حضور مداوم متخصص روانپزشکی در کلینیک درد می تواند عامل موثری برای درمان چند تخصصی بیمارانی باشند که با درد مزمن ستون فقرات به این کلینیک مراجعه می نمایند. در بعضی بیماران شدت تاثیر مشکلات روحی و اضطراب در ایجاد درد به حدی است که با درمان های روانپزشکی، دردهای بیمار کنترل می گردد و از انجام عمل های جراحی غیر ضروری خودداری می گردد. در تیم کلینیک درد ماهان همکاران متخصص روانپزشکی با تجربه، با حوصله و آشنا با علم روز روانپزشکی به ارائه خدمات مشغول می باشند.